Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/daegutf/www0130/front/library/func.lib.php on line 1089

Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/daegutf/www0130/front/library/func.lib.php on line 1089
대구육상연맹

대구육상연맹

전체메뉴 열기

공지사항

2026 WMA 대회 유치 기념 대구마스터즈 높이뛰기육상축전

  • 작성자관리자
  • 작성일2022-10-11 16:47:39
  • 조회수14,075

 

❍ 참가자격

        - 여 누구나 참가 가능(연령제한 없음)

  ※ 별도의 참가비는 없으며엘리트선수 등록자에 한함

       ❍ 접수기간 : 2022. 10. 04.(∼ 10. 14.() 18:00까지

          ※ 대회 당일 현장 접수 가능

       ❍ 접수방법 대구육상연맹 이메일 접수 daegurun2@daum.net

       ❍ 모집방법 각 구·군육상연맹 또는 홈페이지 통한 참가 선수 모집

       ❍ 참가문의 대구육상연맹 사무국 ☎ 053)357-9598

                                         전무이사 010-4520-9364

❍ 참가신청서 붙임참조 

코멘트